Ga naar hoofdinhoud

Fiducia – Miljoenennota (PDF)

Fiducia-Miljoenennota-2022

Bovenstaande link gaat over de miljoenennota 2022 in compacte vorm.

Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, is het pakket Belastingplan 2022 gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 6 wetsvoorstellen, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Met deze plannen wordt uitvoering gegeven aan het inkomensbeleid voor het komende jaar en worden bestaande maatregelen verduidelijkt en/of aangepast. Ook wordt een voorstel gedaan om de juridische grondslag te regelen om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen van de Belastingdienst op te lossen of op zijn minst te verzachten. In deze nieuwsbrief (link bovenaan) leest u de samenvatting van de belangrijkste aspecten voor u als ondernemer.

In deze opgave o.a.:

  • Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s;
  • Lager eigenwoningforfait;
  • Toch huurtoeslag bij overschrijding maximum huurgrens;
  • Aandelenoptierechten aantrekkelijker;
  • Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling;
  • Besluit eigenwoningregeling wordt wetgeving .

 

Back To Top