Ga naar hoofdinhoud

STAP vervangt scholingsaftrek vanaf 2022

Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling STAP-budget. Hiermee kan iedereen van 18 jaar en ouder voor € 1000 aan scholing inzetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Niet afhankelijk van inkomen

Het STAP-budget kan door het individu worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die iedere Nederlander met een relatie tot de arbeidsmarkt wil volgen. Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet afhankelijk van het inkomen, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum van €1000, is er sprake van een eigen bijdrage. De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister.

UWV en DUO

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het UWV dat hiertoe een STAP-portaal ontwikkelt. Via dit portaal kan het STAP-budget worden aangevraagd. Naast UWV is sinds mei 2020 ook DUO aangesloten, voor de ontwikkeling van het benodigde scholingsregister met een actueel overzicht van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor het STAP-budget. De belangrijkste wijzigingen in de subsidieregelingen hebben te maken met aanwijzen van DUO als uitvoerder en technisch beheerder van het scholingsregister. Daarnaast is de commissie M&O, die moet toezien op en adviseren over misbruik en oneigenlijk gebruik aan de zijde van de opleiders, verder uitgewerkt en in de regeling verwerkt. Op dit moment wordt het programma voor implementatie van het STAP-budget door het Adviescollege ICT Toetsing getoetst. Het definitieve advies zal voorzien van een bestuurlijke reactie aan uw Kamer worden gestuurd.

Zie hier voor de conceptregeling.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top