Ga naar hoofdinhoud

Bedrijven met NOW-steun mogen werknemers niet gratis laten overwerken

Werknemers die vanwege corona minder kunnen werken bouwen min-uren op, bijvoorbeeld in de detailhandel. Zij kunnen ‘in principe’ niet verplicht worden om deze uren later dit jaar gratis in te halen. Dat antwoordt minister Koolmees op Kamervragen.

Niet-gewerkte uren

De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, ook als de arbeid geheel of gedeeltelijk niet is verricht. Dat betekent dat de werkgever in principe de werknemer niet kan verplichten niet-gewerkte uren in een andere maand in te halen. Dat tijdens de sluiting van het bedrijf de werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar niet konden werken door de corona-maatregelen, is een risico dat voor rekening van de werkgever komt. Dit betekent dat een werknemer in beginsel niet kan worden verplicht om niet-gewerkte uren in te halen, tenzij sprake is van een uitzondering doordat dit bijvoorbeeld in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen.

CAO-afspraken

Jaar urensystematiek wordt altijd met vakbonden afgesproken. Het is aan cao-partijen, of werkgevers en werknemers samen om af te spreken hoe eerder gemaakte afspraken zich verhouden tot de corona-crisis, bijvoorbeeld in het geval van een jaar urennorm. Eerder is er in een bestuurlijk overleg met de sociale partners aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Als partijen er niet uitkomen, of als buiten de gemaakte afspraken om niet[1]gewerkte uren moeten worden ingehaald, kunnen partijen dit aan de rechter voorleggen. Koolmees is niet bereid de Inspectie SZW op bedrijven af te sturen die werknemers verplichten om gratis over te werken. De Inspectie SZW houdt weliswaar toezicht op de naleving van arbeidswetten maar in deze kwestie is het echter aan de cao-partijen of aan de werkgever en werknemers om hier gezamenlijk afspraken over te maken.

Uren niet van belang

Voor de NOW maakt het geen verschil of uren daadwerkelijk gewerkt zijn of niet, schrijft Koolmees. Dat is inherent aan de regeling: de regeling is erop gericht om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst houden van personeel als er sprake is van omzetverlies. Dit geldt voor bedrijven die volledig gesloten zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, maar ook voor bedrijven die gewoon open zijn maar als gevolg van corona een verminderde omzet hebben. Om alle ondernemers die te maken hebben met omzetverlies te steunen, wordt in de NOW geen onderscheid gemaakt naar of de uren wel of niet gewerkt worden.

Lees hier de antwoorden van demissionair minister Koolmees.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top