Ga naar hoofdinhoud

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingsuitgaven: een update

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste en Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de subsidieregeling STAP-budget, dat waarschijnlijk per 2022 wordt ingevoerd en de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangt.

STAP

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.00 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Mensen die aanspraak willen maken kunnen tot € 1000,- aanvragen

Vervanging fiscale aftrek scholingsuitgaven

De subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. De komende maanden wordt door uitvoerders UWV en DUO nog hard gewerkt om de systemen gereed te krijgen om in 2022 te starten met de uitvoering, laat de minister weten. Na overleg tussen SZW, OCW en uitvoerders UWV en DUO is de conclusie dat het haalbaar is om de fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 te vervangen door het STAP-budget. Voor 2 juli moet de Tweede Kamer besluiten in te stemmen met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Als dat gebeurt, kan het budget per 1 maart 2022 worden aangevraagd. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit NL leert door met inzet van scholing een scholingsactiviteit te volgen.

Voortgang subsidieregeling STAP-budget

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top