Ga naar hoofdinhoud

Kabinet wil misbruik turboliquidatie tegengaan en rechtsbescherming schuldeisers verbeteren

Het kabinet hoopt de turboliquidatie-regeling tijdelijk aantrekkelijker te maken voor met name kleine ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Om het gebruik van turboliquidatie te faciliteren heeft de ministerraad vrijdag op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie moeten verbeteren en misbruik tegengaan.

Bestaande turboliquidatie-regeling

Ondernemers kunnen nu al gebruik maken van de turboliquidatie-regeling. De regeling komt er kort gezegd op neer dat rechtspersonen door middel van een ontbinding kunnen worden opgeheven als er geen baten meer zijn. De turboliquidatie biedt ondernemers daarmee de gelegenheid om het bedrijf af te bouwen, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de ontbinding de laatste voorraden te verkopen en uit de opbrengst de schulden zoveel mogelijk te voldoen. Schulden lopen dan dus niet verder op, een faillissement kan worden afgewend en de ondernemer kan zowel zakelijk als privé weer door.

Misbruik

Daarmee is turboliquidatie voor ondernemers een betrekkelijk snel en eenvoudig alternatief om de bedrijfsbeëindiging te regelen. In de praktijk wordt er echter soms ook misbruik van de regeling gemaakt door bijvoorbeeld een katvanger aan te stellen bij een vennootschap met forse schulden. Via een turboliquidatie worden schuldeisers dan vervolgens op een relatief eenvoudige manier met lege handen achtergelaten.

Aanpassingen moeten vertrouwen in turboliquidatie verbeteren

Het nieuwe wetsvoorstel moet er echter wat het kabinet betreft voor zorgen dat het vertrouwen in dit instrument toeneemt, waardoor het toegankelijker wordt voor ondernemers. In het voorstel staan daarom maatregelen om de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren en misbruik tegen te gaan. Daartoe worden bestuurders die gebruik willen maken van de turboliquidatie straks verplicht om stukken bij het handelsregister te deponeren waarin zij financiële verantwoording afleggen. Ook moeten zij de betrokken schuldeisers hiervan op de hoogte stellen. Schuldeisers die menen dat misbruik wordt gemaakt van de turboliquidatie, kunnen hier dan tegen opkomen. Het niet naleven van de deponeringsverplichting wordt strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Verder riskeren bestuurders die misbruik maken van de turboliquidatie een bestuursverbod voor maximaal vijf jaar.

De maatregelen zijn van tijdelijke aard en duren twee jaar. Belangstellenden kunnen vanaf maandag, gedurende vier weken, op het voorstel reageren op www.internetconsultatie.nl.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top