Ga naar hoofdinhoud

Spookfacturen Kamer van Koophandel in omloop

De Kamer van Koophandel is het slachtoffer geworden van fraude. Er zijn spookfacturen in omloop uit naam van het KvK Register Online.

Deze valse factuur komt niet van de KvK. Specifiek gaat het om een zogenaamde betalingsachterstand van € 93. Negeer deze factuur.

Bron: accountantweek.nl

Back To Top