Ga naar hoofdinhoud

‘Snoei wildgroei fiscale regelingen flink terug’

Veel fiscalisten zeggen het al langer: het belastingstelsel is te ingewikkeld geworden. Ook de Algemene Rekenkamer concludeert nu dat Kamer en kabinet er verstandig aan doen de wildgroei van fiscale regelingen flink terug te snoeien.

4 fiscale regelingen onderzocht

Directe aanleiding voor de aanbeveling om de inzet van fiscale aftrekposten, teruggaven, kortingen en vrijstellingen te herzien, is de uitkomst van onderzoek naar 4 fiscale regelingen, die de belastinginkomsten van het Rijk in 2020 verminderen met naar schatting € 2,4 miljard. Als onderdeel van haar verantwoordingsonderzoek over 2020 bekeek de Algemene Rekenkamer de landbouwvrijstelling (€ 1.336 miljoen minder belastinginkomsten), de lijfrenteaftrek (€ 463 miljoen), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (€ 386 miljoen) en de aftrek specifieke zorgkosten (€ 256 miljoen).

Geen enkele regeling voldeed aan toetsingskader

Van de een bleek de doelstelling achterhaald, van de ander het resultaat onduidelijk en van de volgende het bereik een vraagteken. Geen van de fiscale regelingen voldeed aan het toetsingskader dat het Ministerie van Financiën hanteert bij introductie van nieuwe – en evaluatie van bestaande fiscale regelingen. Dat betekent dat de vakminister en de minister van Financiën, ieder vanuit zijn eigen perspectief, aanpassing of afschaffing moeten overwegen. Toch wordt in de praktijk zelden de vraag gesteld of een regeling nut heeft of beter kan worden afgeschaft.

‘Tijd gekomen om wildgroei terug te snoeien’

Deze conclusies sluiten naadloos aan op verschillende onderzoeken die de Algemene Rekenkamer in de afgelopen 20 jaar deed, zowel naar afzonderlijke fiscale regelingen als het geheel. De uitkomsten van al deze onderzoeken bij elkaar leiden de Algemene Rekenkamer tot de slotsom dat de tijd is gekomen om de huidige wildgroei van het aantal fiscale regelingen flink terug te snoeien.

In de Miljoenennota 2020 komt het kabinet uit op 116 regelingen. Dit zou volgens raming leiden tot € 111 miljard minder belastinginkomsten in 2020. “Iets om over na te denken, want het totaalbedrag aan belastinginkomsten werd op Prinsjesdag 2019 geraamd op € 194 miljard”, schrijft de Algemene Rekenkamer.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top