Ga naar hoofdinhoud

Slechts geringe aftrek specifieke zorgkosten bij ontbreken betalingsbewijzen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht geen aftrek heeft verleend voor dieetkosten. Ook heeft de inspecteur terecht slechts voor € 300 aan extra uitgaven voor kleding en beddengoed geaccepteerd.

X claimt in zijn IB-aangifte € 4.651 aan specifieke zorgkosten. Het betreft onder andere dieetkosten en extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De inspecteur accepteert slechts € 300 aan extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht geen aftrek heeft verleend voor dieetkosten. Het hof wijst er hierbij op dat X ter zitting bij de rechtbank heeft verklaard dat hij nooit een aanvraag voor een dieet heeft ingediend bij de huisarts. Ook heeft de inspecteur volgens het hof de aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed beperkt tot € 300. Volgens het hof maakt X namelijk niet aannemelijk dat hij voor meer dan € 600 heeft uitgegeven aan extra kleding en beddengoed. X heeft namelijk geen betalingsbewijzen overgelegd. Ook ten aanzien van de overige geclaimde kosten stelt het hof vast dat X daarvoor geen betalingsbewijzen heeft overgelegd. Het gelijk is aan de inspecteur.

(Bron: TaxLive)

Back To Top