Ga naar hoofdinhoud

Rekenkamer: vernietigend oordeel over Belastingdienst

Door de vele ‘onvolkomenheden’ in de automatisering kunnen nieuwe of veranderde wetten nauwelijks geïmplementeerd worden. Niet leuk, vlak voor de verkiezingscampagnes van start gaan…
De controleur van het Rijk, president Arno Visser van de Rekenkamer, heeft “ernstige onvolkomenheden” aangetroffen in de boeken van de Belastingdienst, Defensie en Veiligheid en Justitie..
Vooral de fiscus blijft met ICT-problemen kampen. “Pogingen om daar grip op te krijgen zijn tot dusver onvoldoende succesvol.” Visser waarschuwt de Kamer dan ook, goed na te denken over nieuwe veranderingen van het belastingstelsel:
“Momenteel is de Belastingdienst in beperkte mate in staat nieuwe belastingmaatregelen door te voeren zonder risico’s te lopen voor de continuïteit van de IT-processen en dus van de dienstverlening en belastinginning. Voor het parlement betekent dit dat het er de komende jaren rekening mee moet houden dat ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving of een stelselherziening niet mogelijk zijn, risico’s met zich meebrengen of een langere invoeringstermijn vergen. Het is daarom van belang dat de staatssecretaris verder inzicht geeft in de planning van de uitvoering van de Investeringsagenda en de termijn aangeeft waarop de Belastingdienst in staat is om (ingrijpende) wijzigingen in de belastingwetgeving en -stelsel te verwerken in haar systemen.”
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt “zich zeer bewust” te zijn van de problemen en dat “daaraan gewerkt” moet worden. De oplossing zit ook voor Dijsselbloem niet altijd in “meer geld”, maar ook vaak in een betere organisatie. Het heeft volgens hem weinig zin meer geld te pompen in een organisatie die niet goed functioneert.
In de marge zegt de Rekenkamer ook nog dat het volstrekt onduidelijk is, wat het effect is van de fiscale voordelen van de 30% regeling (kosten: 699 miljoen per jaar in totaal) die buitenlandse experts op tal van gebieden naar Nederland moeten lokken.
Over de kosten en baten van de buitenlandse brievenbusfirma’s geen woord.
Bron: Accountantweek
Back To Top