Ga naar hoofdinhoud

Rekening courant verhouding met eigen BV kent strakke voorwaarden

Menig directeur-grootaandeelhouder (kortweg DGA) kent het wel: de rekening-courant verhouding tussen de DGA privé met de eigen Besloten Vennootschap (BV). In een rekening courantverhouding betaalt de BV wat u in privé had moeten betalen of betaalt u wat de BV had moeten betalen. Tot zover niets nieuws onder de zon. Wel is het zaak te zorgen dat noch het een noch het ander te veel uit de pas gaat lopen.

De belastingdienst kwalificeert rekening-courant bedragen tot €17.500 als rekening courant waarbij geen rente aan de BV hoeft te worden vergoed. Boven dat bedrag moet er rente aan de BV worden betaald. Als de BV u in privé geld heeft verstrekt en u wilt voorkomen dat de belastingdienst die verstrekking als uitdeling ziet (en u daarom belasting over die verstrekking moet betalen), zult u die verstrekking als lening moeten laten kwalificeren.

Om te kwalificeren als lening stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden:

  1. Schriftelijk vastleggen;
  2. Welke afspraken zijn gemaakt over de terugbetaling;
  3. Zijn er voldoende zekerheden voor de Besloten Vennootschap;
  4. Is er een zakelijke rente afgesproken:
  5. Kan de BV aan haar verplichtingen blijven voldoen als u de lening opneemt;
  6. Zou de BV onder dezelfde voorwaarden de lening hebben verstrekt aan een derde die in vergelijkbare omstandigheden verkeert.

Bij twijfel doet u er verstandig aan u goed te laten adviseren, u kunt zelfs overwegen om de lening aan de inspecteur voor te (laten) leggen.

Om u een idee te geven hoe vervelend een en ander kan uitpakken ter illustratie een voorbeeld uit de praktijk. Een DGA heeft van zijn BV een groot bedrag geleend. Nadat de BV failliet is gegaan stelt de inspecteur zich op het standpunt dat de DGA ten gevolge van het faillissement de schuld nimmer meer zal kunnen terugbetalen. De lening kwalificeert niet meer als lening, is derhalve een uitdeling en belastingheffing is het gevolg.

Bron: Notariskrant

Back To Top