Ga naar hoofdinhoud

Pilot variabele bijtelling auto van de zaak gestart

De effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand worden onderzocht. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is op 1 augustus 2020 de pilot gestart gericht op variabele bijtelling voor privégebruik zakelijke auto.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen.

Deltaplan 2030

Om de mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener én veiliger te maken is de MobiliteitsAlliantie opgericht. Een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Deze coalitie heeft in 2019 een blauwdruk gepresenteerd voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem: Deltaplan 2030. VZR is een van de deelnemende partijen.

Flexibeler reizen

Met de pilot ‘variabele bijtelling op privékilometers’, een van de proeven in het Deltaplan 2030, wordt getoetst of berijders die bijtelling betalen gestimuleerd worden om flexibeler te reizen en hun reisgedrag veranderen als zij in plaats van een vast bedrag aan bijtelling, een bedrag per gereden privékilometer betalen.

Daarnaast wordt in de pilot onderzoek gedaan naar het effect op de autogerelateerde belastinginkomsten en naar de fraudegevoeligheid van een toekomstig op te zetten afrekensysteem.

Samenwerking

VZR werkt voor deze pilot nauw samen met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) en de daarbij aangesloten RRS-leveranciers Accredis, MicPoint, Movida, RAM Track-and-Trace, TrackJack, Transscope, Routevision en Fleetfinder.

SKRRS is de onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen met een sluitende ritadministratie voor fiscale toepassingen. Door deze samenwerking is de sluitendheid van de ritregistratie verzekerd en is de privacy van privéritgegevens gewaarborgd.

Betalen naar gebruik

De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige wetgeving op het gebied van betalen naar gebruik. Deze pilot vormt daarin de eerste fase.

Bron: accountancyvanmorgen.nl

Back To Top