Ga naar hoofdinhoud

Overheid wacht met rechtsherstel box 3-heffing op Hoge Raad

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) werkt aan een voorstel waarmee het volgende kabinet moet realiseren dat spaarders belasting gaan betalen over het werkelijke rendement op hun vermogen. Aan aanpassingen aan het huidige forfaitaire stelsel brandt hij zijn demissionaire vingers niet: daar moet eerst de Hoge Raad uitspraak over doen.

Kamerlid Van Dijk (CDA) had vragen gesteld over het oordeel van de rechtbank Noord-Nederland in een van de proefzaken over de box 3-belasting. Die vindt dat de huidige opzet van de vermogensbelasting spaarders discrimineert. De rechtbank vindt echter dat de gelijke behandeling van ongelijke gevallen door de overheid aangepakt moet worden. Vijlbrief verwijst naar twee andere gerechtelijke uitspraken waarin juist wordt geoordeeld dat er geen sprake is van discriminatie. ‘Deze zaken zijn inmiddels via sprongcassatie voorgelegd aan de Hoge Raad. In deze zaken wordt in oktober een conclusie van de advocaat-generaal verwacht.’ In vier zaken van de rechtbank Noord-Holland is hoger beroep ingesteld door de Bond voor Belastingbetalers en er moeten nog vier zaken bij de rechtbank Den Haag op de rol komen.

Hoge Raad afwachten

Rechtsherstel vindt de staatsscretaris niet passen in de nog lopende massaalbezwaarprocedures over 2017 en 2018 ‘en is bovendien prematuur’. ‘Momenteel staat namelijk niet vast dat de opzet van het nieuwe box 3-stelsel met ingang van 2017 in strijd is met het discriminatieverbod, omdat de Hoge Raad hier nog over moet oordelen. Zodoende is er op dit moment geen aanleiding voor het bieden van rechtsherstel.’

Contourennota

Desalniettemin weet Vijlbrief dat er een brede wens is om de huidige forfaitaire box 3-heffing om te zetten in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. ‘Het demissionaire kabinet deelt deze breed gedragen wens. In uw Kamer is daarbij vaak aangegeven dat het jammer is dat een heffing over het werkelijk behaalde rendement niet op korte termijn haalbaar is. Het onderzoek van PwC naar een moderne en uitvoerbare box 3-heffing naar werkelijk rendement biedt gelukkig perspectieven voor de overgang naar een dergelijk stelsel.’ Er wordt dan ook gewerkt aan een wetsvoorstel waarmee het volgende kabinet aan de slag kan. In een zogeheten contourennota wordt op hoofdlijnen een nieuw stelsel voor box 3 beschreven op basis van werkelijk rendement. ‘Daarbij zal een duidelijke, ambitieuze en strakke planning worden opgenomen voor het wetgevings- en implementatietraject van het nieuwe stelsel. Uiteraard is het aan het volgend kabinet en Uw kamer, en niet aan het huidige demissionaire kabinet, om hier knopen over door te hakken.’

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top