Ga naar hoofdinhoud

Overgangsrecht levensloopregeling gewijzigd: fictieve genietingsmoment vervroegd

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 vervallen. Voor deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van minimaal € 3.000 geldt overgangsrecht. De Belastingdienst wijst er op dat dit overgangsrecht nu is aangepast.

Met het overgangsrecht konden werknemers tot 1 januari 2022 tegoed opnemen of omzetten in pensioenaanspraken. Maakte de werknemer hier geen gebruik van, dan was op 31 december 2021 het zogenaamde fictieve genietingsmoment. De (ex-)werkgever was inhoudingsplichtig: hij moest loonheffingen inhouden en betalen.

Veranderingen: fictieve genietingsmoment en inhoudingsplicht

Voor levenslooptegoeden die nog niet zijn opgenomen wordt het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021. Zo worden bestaande levensloopregelingen voor het einde van 2021 afgerond. De instelling waar het levenslooptegoed is ondergebracht, is inhoudingsplichtig.

Wanneer een werknemer (een deel van) het tegoed opneemt vóór 1 november 2021, dan verandert voor die opname niets. De (ex-)werkgever blijft dan inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.

Bron: Accountancy van morgen.

Back To Top