Ga naar hoofdinhoud

Opdrachtgever mag loonbelasting en premies volksverzekeringen op opdrachtnemer verhalen

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Vos over het bericht dat de Telegraaf Media Groep na invoering van de Wet DBA de verantwoordelijkheid en de risico’s afwentelt op de zzp’er. Verhaal van loonbelasting en premies volksverzekeringen is volgens hem geoorloofd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Vos (PvdA) over het bericht dat de Telegraaf Media Groep na invoering van de Wet DBA de verantwoordelijkheid en de risico’s afwentelt op de zzp’er.

Hij stelt dat verhaalsbepalingen in overeenkomsten niet relevant zijn voor de fiscale interpretatie en beoordeling van de arbeidsrelatie die met de overeenkomst wordt beoogd. Hoewel dus niet relevant voor de fiscale interpretatie, ongebruikelijk zijn die bepalingen daarmee niet. Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door de werknemer te worden gedragen. Zolang een opdrachtgever/werkgever alleen de verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen verhaalt, handelt hij dus conform de wet. De opdrachtnemer/werknemer kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen en loonbelasting als voorheffing vervolgens verrekenen met de door hem in de inkomstenbelasting over zijn totale inkomen verschuldigde inkomensheffing. Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geldt echter een verhaalsverbod. Die heffingen moeten wettelijk immers door de werkgever worden gedragen. Een bepaling over het verhalen van deze premie of deze bijdrage op de werknemer, die wettelijk niet is toegestaan, is in zijn geheel nietig.

Bron: www.taxlive.nl

Back To Top