Ga naar hoofdinhoud

Gegevens miljoenen belastingbetalers mogelijk op straat

De Belastingdienst blijkt de financiële en persoonlijke gegevens van miljoenen belastingbetalers en bedrijven onvoldoende hebben beveiligd in de periode van 2013 tot 2016. Met die melding komt Zembla. Het onderzoeksprogramma van de Vara blijkt te beschikken over vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst.

In totaal zouden de gegevens van zo’n 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven mogelijk op straat zijn beland. Volgens Zembla was het autorisatie-systeem van ‘de Broedkamer’, een data-analyse afdeling van de Belastingdienst, niet op orde. Uit hun onderzoek komt naar voren dat diefstal niet uit te sluiten is, aangezien de dienst niet kan achterhalen wie precies op welk moment toegang had tot de data. Ook externe belastingadviseurs zouden toegang hebben gehad tot de gegevens.

Lek eerder al bekend

Volgens Zembla zou de Belastingdienst al in maart 2015 gewaarschuwd zijn voor het beveiligingslek. Bovendien zou de Auditdienst Rijk (ADR) in 2016 in een rapport zelfs concluderen dat er geen beveiligingsmaatregelen in werking zijn getreden.

Reacties

De Belastingdienst geeft aan dat het zich niet herkent in het verhaal. Staatssecretaris Wiebes laat weten dat voor ‘de Broedkamer’ de normale beveiligingseisen van toepassing waren en dat er tot op heden geen verlies of diefstal van gegevens is geconstateerd. Wel geeft hij volgens Zembla toe dat er niet gemonitord is welke dataverwerking is uitgevoerd.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Back To Top