Ga naar hoofdinhoud

Niet onderbouwde kosten kunnen niet in aftrek worden gebracht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het door de inspecteur vastgestelde belastbare bedrag van € 49.000 niet te hoog is. X cv heeft de geclaimde aftrekposten namelijk niet onderbouwd.

X cv verhuurt en leaset computers en kantoorapparatuur. In haar btw-aangifte voor 2011 verantwoordt X cv in totaal een omzet van € 49.000. Omdat X cv de VPB-aangifte niet indient, legt de inspecteur een aanslag op naar, uiteindelijk een belastbaar bedrag van € 49.000. In de bezwaarfase dient X cv alsnog een aangifte in. De aangifte vermeldt een belastbaar bedrag van € 6.750. Rechtbank Gelderland verlaagt het belastbare bedrag, in goede justitie, omdat X cv haar standpunt niet nader met stukken heeft onderbouwd, naar € 20.000. De rechtbank acht het namelijk, gezien de VPB-aangifte 2011, niet redelijk dat X cv in 2011 in het geheel geen kosten zou hebben gemaakt.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X cv er niet in is geslaagd overtuigend aan te tonen dat het door de inspecteur vastgestelde belastbare bedrag € 49.000 te hoog is. Het hof overweegt hierbij dat het weliswaar zeer wel denkbaar is dat X cv kosten heeft gemaakt waarmee geen rekening is gehouden, maar dat X cv de door haar opgevoerde aftrekposten met onderliggende bescheiden had moeten staven. Het hof vernietigt dan ook de uitspraak van de rechtbank en laat de aanslag in stand.

 

Hieruit blijkt maar weer dat het van uitermate belang is om bewijsstukken te bewaren van al uw zakelijke uitgaven. Zonder bewijsstukken zoals facturen, bonnen en bankafschriften is er in principe geen aftrek van kosten mogelijk!

Back To Top