Ga naar hoofdinhoud

Nibud: Meeste mensen gaan er licht op vooruit in 2017

Een aantal huishoudens gaan er in 2017 wat op achteruitgaat, maar voor de meesten is er een lichte stijging. Dit blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota op Prinsjesdag 2016.

Het Nibud ziet voor het tweede achtereenvolgende jaar dat de koopkracht voor bijna alle huishoudens stijgt. Voor komend jaar ziet het instituut kleine koopkrachtverschillen die bijna allemaal tussen – 0,5 en + 0,5% liggen.

Met name bijstandsgerechtigden en AOW’ers in de plus

De koopkrachtstijging is maar klein waardoor velen deze verandering nauwelijks zullen merken. Wel is het Nibud blij met de vooruitgang voor huishoudens in de bijstand en met alleen een AOW-uitkering. De stijging in koopkracht is bij hen vooral te danken aan de verhoging van de zorg- en huurtoeslag. Ook pakt de combinatie van de verwachte inkomensstijging en de relatief lage prijsstijging gunstig uit.

Lagere inkomens in de plus

Huishoudens die een relatief laag inkomen hebben, profiteren volgens berekeningen van het Nibud van de maatregelen die het kabinet van plan is te nemen. De lichte stijging komt doordat de zorg- en huurtoeslag in 2017 voor de laagste inkomens stijgen. Ook de ouderenkorting voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 36.000 euro stijgt.

Ouderen

Gingen dit jaar de ouderen er nauwelijks op vooruit, nu ziet het Nibud meer plusjes. Ouderen met een AOW-uitkering en eventueel een klein aanvullend pensioen profiteren van de gestegen zorg- en huurtoeslag. Alleen degenen met een hoger aanvullend pensioen leveren wat in.

Vervroegd gepensioneerden krijgen het in 2017 juist wat moeilijker. Hun vroegpensioen neemt (nagenoeg) niet toe, terwijl voor hen niet dezelfde regelingen gelden als voor gepensioneerden, zoals de verhoogde ouderenkorting. Zij hebben dus geen inkomensstijging, maar krijgen wel te maken met de (lichte) prijsstijgingen.

Gezinnen en alleenstaande ouders

Gezinnen met lage inkomens profiteren van een verhoging van het kindgebonden budget. Daarnaast wordt de kinderopvangtoeslag verruimd. Dit leidt tot een koopkrachtstijging van 15 tot 40 euro. Alleen in de huishoudens waar maar 1 ouder werkt, is de koopkrachtstijging beperkt: van 1 tot 14 euro per maand. Dit komt doordat het steeds voordeliger wordt om allebei te gaan werken doordat de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting verder wordt afgebouwd.

Voorbeeldberekeningen

Nibud heeft van 100 voorbeeldhuishoudens een berekening van de koopkrachtontwikkeling in 2017 gemaakt. Klik hier voor het overzicht.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Back To Top