Ga naar hoofdinhoud

Nederland moet zelfstandigenaftrek en hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen in ruil voor Europese coronasteun

Om in aanmerking te komen voor bijna €6 miljard aan coronasteun uit Europa via het zogeheten  Recovery and Resilience Plan (RRP) moet Nederland onder andere de zelfstandigenaftrek en hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. Dat heeft minister Hoekstra van Financiën begrepen uit informele contacten met de Europese Commissie, schrijft hij in een Kamerbrief.

Eerdere aanbevelingen

Om in aanmerking te komen voor de Europese steun was al langer duidelijk dat er (fiscale) ervormingen nodig zijn. De Europese Commissie deed op het gebied van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld al aanbevelingen gericht op het verminderen van de prikkels voor zelfstandigen zonder personeel, het stimuleren van adequate sociale bescherming van zelfstandigen, het versterken van levenslang leren en hervorming van het pensioenstelsel. Daarnaast richtte een aantal aanbevelingen zich op het stimuleren van de groene en digitale transitie, het aanjagen van publieke en private investeringen en het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling. Op het gebied van de woningmarkt beveelt de Commissie aan om de (fiscale) verstoringen op de woningmarkt terug te dringen, onder meer door de ontwikkeling van de particuliere huursector te bevorderen en prikkels voor het aangaan van schulden door huishoudens te verminderen. Ook beveelt de Commissie aan om kenmerken van het belastingstelsel aan te pakken die agressieve fiscale planning in de hand kunnen werken

Zelfstandigenaftrek en hypotheekrenteaftrek

Uit de informele contacten die in het voorjaar hebben plaatsgevonden met de Europese Commissie over de mogelijke inhoud van het Nederlandse RRP blijkt dat de Commissie bij de beoordeling van het Nederlandse plan waarschijnlijk met name kritisch zal kijken naar hervormingen die invulling geven aan de uitdagingen op de Nederlandse arbeids- en woningmarkt, schrijft Hoekstra in de Kamerbrief. Hervormingen die in lijn zijn met de landspecifieke aanbevelingen op deze terreinen zijn bijvoorbeeld het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek en het meer gelijktrekken van de fiscale behandeling van de huur- en koopsector, onder andere door het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Stappen in deze categorie zullen naar verwachting nodig zijn om een positieve beoordeling van het Nederlandse RRP te krijgen van de Commissie. Om deze reden heeft het demissionaire kabinet eerder besloten de invulling van hervormingen, als onderdeel van het RRP, over te laten aan de formatie.

Kamerbrief vervolgproces RRP

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top