Ga naar hoofdinhoud

Nabestaandenmachtiging geeft toegang tot belastingaangiften overledene

Vanaf 28 september 2021 is het voor nabestaanden mogelijk om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagenportalen van de overledene. Erfgennamen kunnen ook een accountants- of administratiekantoor machtigen. Dit meldt de Belastingdienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners.

F-biljet

Tot nu toe konden nabestaanden alleen op papier aangifte doen voor een overledene. Het papieren F-biljet of andere aangiften blijven bestaan. Maar dankzij toegang tot digitale omgeving van de overledenen kunnen nabestaanden meteen zien welke aangiften al gedaan zijn, welke nog moeten worden ingediend en welke vorderingen er nog open staan.

Enig erfgenaam

Alleen de enige erfgenaam kan een nabestaandenmachtiging aanvragen.  In het testament staat wie de erfgenamen zijn. Een erfgenaam heeft een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig om een nabestaandenmachtiging aan te vragen. Hij kan deze tegen betaling door een notaris laten maken. In een verklaring van erfrecht staat wie namens de erfgenamen optreedt: (één van de) erfgenamen, de executeur(s) of vereffenaar(s). Als het om één persoon gaat, dan kan hij een nabestaandenmachtiging krijgen of iemand anders machtigen. Gaat het om meerdere personen, dan bepalen deze personen wie de nabestaandenmachtiging krijgt.

Als er geen testament is, is er een vaste volgorde van wie er een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:

  1. partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (geen stiefkinderen)
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. ooms en tantes
  5. neven en nichten; en
  6. overgrootouders

Derde machtigen

Had de overledene bijvoorbeeld een partner en kinderen dan mag één van hen een nabestaandenmachtiging aanvragen. Dat kan voor zichzelf of voor iemand anders. Er is wel een schriftelijke verklaring nodig met daarop de naam en het burgerservicenummer van degene die de nabestaandenmachtiging krijgt. Die verklaring kan de gemachtigde meenemen naar het belastingkantoor, of daar ter plekke schrijven. Verder kan een erfgenaam een nabestaandenmachtiging aanvragen en ervoor kiezen om een derde te machtigen. Dit moet een natuurlijk persoon zijn en niet bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor.

Bron: Accountancy van Morgen

Back To Top