Ga naar hoofdinhoud

De mythe van nauwelijks inflatie

Er is wel degelijk een forse inflatie – alleen niet over de hele linie

Er is nog steeds inflatie – alleen is die niet evenredig verdeeld over de objecten in de consumentenprijsindex.
De mededeling ‘we hebben dezer dagen nauwelijks inflatie’ verhult dus een aanzienlijk complexer werkelijkheid, zo blijkt uit een artikel in de Washington Post met de titel “The stuff we really need is getting more expensive, other stuff is getting cheaper’.
Wat koste steeds weer méér?  Onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, voedsel, zorg in zijn algemeenheid. En nu ook de huizen weer.  Wat kost al jaren hetzelfde of zelfs minder? Auto’s. Meubels. Elektronica. Software. En speelgoed.
Het valt u meteen op: het eerste lijstje wordt gedomineerd door diensten, het tweede door producten. En de zaken in het eerste lijstje zijn noodzakelijk, die in het tweede zijn ‘luxe’.
Volgens de economen achter het onderzoek in het artikel zijn het globalisering en technologie die de prijs van consumentenproducten al maar lager drukken, terwijl de dienstverlening daar nauwelijks of niet van profiteert. Met andere woorden: zo lang de mensen blijven eten en slapen en zich voortplanten en sterven zullen de kosten van primair levensonderhoud blijven stijgen. Dat  zouden politici zich in de oren moeten knopen. En ondernemers kunnen er ook uit concluderen waar nog kansen liggen.
Bron: accountantweek.nl
Back To Top