Ga naar hoofdinhoud

Medisch specialist soms toch ondernemer

Medisch specialisten kunnen in fiscale zin ondernemer blijven als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van Kamervragen de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Omtzigt (CDA).

De wereld van medisch specialisten is in rep en roer sinds de Belastingdienst heeft besloten hen vanaf 2015 niet meer als zelfstandig ondernemer te erkennen. Specialisten kunnen er voor kiezen verder te gaan als ondernemer, maar moeten zich daarvoor op een andere manier organiseren. Het alternatief is om in loondienst bij het ziekenhuis te gaan met als consequentie dat ze sterk in inkomen achteruit gaan.

Fiscale kwalificatie

Een beslissing van de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn leek de rust bij de specialisten weer te laten terugkeren. Hygieia Consultants, een adviesbedrijf voor zorgprofessionals, verzocht de Belastingdienst onlangs een fiscale kwalificatie te geven van een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) dat is ondergebracht in een maatschap. De de inspecteur van de Belastingdienst liet er geen misverstand over bestaan dat hij de medisch specialist kwalificeert als fiscaal ondernemer.

Declaratierecht

Minister Schippers laat nu in een brief weten dat bij de transparante modellen (zoals de maatschap) kan, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, het fiscaal ondernemerschap behouden blijven. ‘Gegeven het verlies van het zelfstandig declaratierecht moet het ondernemerschap dan uit andere factoren blijken.’ Ook schrijft Schippers dat de medisch specialist ook buiten de beschreven modellen in fiscale zin ondernemer kan blijven, als hij het verlies van het zelfstandig declaratierecht compenseert doordat hij andere ondernemersrisico’s gaat lopen. ‘Daarbij kan worden gedacht aan het investeren in bedrijfsmiddelen (apparatuur), het in dienst nemen van personeel of het anderszins lopen van financiële risico’s. Deze risico’s dienen reële en substantiële betekenis te hebben. Dat vloeit ook voort uit de jurisprudentie. Het is aan de professionaliteit van partijen om daar concreet en adequaat invulling aan te geven. Uiteindelijk gaat het om een totaalbeeld van risico’s die gelopen gaan worden. Bij de beoordeling van het ondernemerschap worden alle relevante feiten en omstandigheden in de beschouwing betrokken. Daarbij wegen niet alle aspecten van het ondernemerschap zoals die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld even zwaar. Ook als men op één element minder “scoort”, kan dat worden gecompenseerd door op een ander element beter te “scoren”, zodat het totaalbeeld wat betreft het ondernemerschap per saldo toch positief kan uitvallen.’

Coöperatie

Volgens de minister is er nooit sprake geweest van een verplichting tot het vormen van een coöperatie. ‘Binnen de medische sector worden verschillende organisatie- en besturingsmodellen gehanteerd. Het gaat daarbij om enerzijds fiscaal transparante en niet-transparante modellen en anderzijds om samenwerkings- en participatiemodellen. Het al dan niet gebruik maken van een coöperatie kan deel uitmaken van de keuze voor een bepaald besturingsmodel waarvoor ziekenhuis en medisch specialisten kiezen. Van een verplichting tot het vormen van een coöperatie is nooit sprake geweest.’

Bron: Accountancy van Morgen

Back To Top