Ga naar hoofdinhoud

Langer de tijd om belastingschulden terug te betalen

Onlangs is bekendgemaakt dat de terugbetalingsregeling voor belastingschulden waarvoor in verband met de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling is verleend, is verruimd.

Ruimere terugbetalingsregeling. Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft onlangs bekendgemaakt dat ondernemers die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling voor belastingschulden hebben gekregen, langer de tijd krijgen om deze belastingschulden terug te betalen. Er was eerst een terugbetalingstermijn van 24 maanden voorgesteld. Deze is nu verruimd tot 36 maanden. Bovendien is de startdatum van de terugbetalingsregeling opgeschoven van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Hierdoor zijn er mogelijk meer ondernemers in staat om binnen de verruimde termijn aan hun verplichtingen aan andere schuldeisers te voldoen en een faillissement als gevolg van de coronacrisis af te wenden. Bovendien zal het in minder gevallen nodig zijn om maatwerkoplossingen aan te bieden.

Verlengd uitstel van betaling aanvragen. Ondernemers die al eerder bijzonder uitstel van belastingbetaling hebben aangevraagd, krijgen nog tot 1 januari 2021 (in plaats van 1 oktober 2020) de tijd om dit betalingsuitstel te verlengen.

Invorderingsrente. Om ondernemers niet ‘op kosten te jagen’, blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%.

De terugbetalingsregeling voor uitgestelde belastingschulden is verruimd door de termijn van 24 maanden te wijzigen naar 36 maanden en de startdatum van 1 januari 2021 op te schuiven naar 1 juli 2021.

Bron: Indicator

Back To Top