Ga naar hoofdinhoud

Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist

De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd. Handhaving zou alleen risicogebaseerd moeten plaatsvinden, gericht op significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten. Een meerderheid van de Kamer stemde dinsdag in met een motie daarover van Kamerleden Eelco Heinen (VVD) en Inge van Dijk (CDA).

Capaciteit FIU

De Tweede Kamer nam dinsdag tijdens een kort debat over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering meerdere moties aan. Zo moet wat een meerderheid betreft de personeelscapaciteit van de Financial Intelligence Unit (FIU) aanzienlijk worden uitgebreid. Het aantal fte’s van de FIU staat in geen verhouding tot het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties, wordt in de motie van Kamerleden Van Haga en Ephraim gemeld.

UBO-register

Bedrijven en instellingen moesten zich uiterlijk 27 maart bij de Kamer van Koophandel inschrijven in het UBO-register. Na de deadline bleek nog geen 45% dat ook daadwerkelijk te hebben gedaan. Ondernemers maken zich al lange tijd zorgen over de privacy van ultimate beneficial owners (UBO’s). Mede vanwege de bij het Europese Hof lopende Luxemburgse zaak werd al gepleit voor uitstel van de deadline, maar het ministerie van Financiën liet weten dat dat niet aan de orde is. Bedrijven die geen UBO’s hebben geregistreerd dreigden daardoor tegen boetes en taakstraffen aan te kunnen lopen, maar wat de Tweede Kamer betreft mag dat dus voorlopig niet.

Een overzicht van de aangenomen moties tijdens het tweeminutendebat over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is hier te vinden.

BRON: Accountancy van Morgen

Back To Top