Ga naar hoofdinhoud

Kabinet kijkt naar tussentijdse oplossing box 3-heffing

Zolang er geen nieuwe regeling is voor het heffen van belasting op spaargeld in box 3, komt er een tijdelijke regeling die recht doet aan het werkelijke rendement. Het kabinet gaat daaraan werken naar aanleiding van een motie die door de Tweede Kamer is aangenomen.

Kamerleden Idsinga (VVD), Van Dijk (CDA) en Grinwis (ChristenUnie) hadden tijdens het debat over fiscale zaken een motie ingediend waarin de regering werd verzocht om tussentijdse oplossingen voor spaargeld binnen box 3 te verkennen. Die motie is unaniem aangenomen. Een motie om belasten van werkelijk spaarrendement in het Belastingplan 2022 op te nemen, werd verworpen.

Er komt ook een laatste overgangsoplossing voor mensen die te maken gaan krijgen met een hoge belastingaanslag vanwege een uitkering in het kader van de levensloopregeling. Tot slot heeft de Kamer het kabinet ook gevraagd om voor 1 oktober uit te zoeken wat gedaan moet worden aan de knelpunten in de uitvoering van de Wet DBA. Tot die datum geldt dat nog niet wordt gehandhaafd.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top