Ga naar hoofdinhoud

Inkomstenbelasting: Bijbetalen over 2014? Hoezo?

Onlangs was er in de media veel ophef over de naheffing die dit jaar volgt. Wat is er aan de hand en wanneer krijgt u een naheffing? En wat kost dat?

Heffingskorting inkomensafhankelijk. Het zal u niet zijn ontgaan: de media hebben onlangs vol gestaan over een forse ‘naheffing’ over 2014 die de meeste belastingplichtigen dit jaar gaan ontvangen. De wetgever besloot namelijk eind 2013 om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Hoe meer inkomen, hoe minder korting.

Wat is het gevolg? Bekend was dat de Belastingdienst dit niet meer zo snel in alle rekenprogramma’s kon opnemen. De afbouw van de algemene heffingskorting is namelijk wel verwerkt in de ‘normale’ tijdvaktabellen, maar niet in de tabel bijzondere beloningen. Veel voorlopige aanslagen over 2014 zijn dus te laag, zeker als er sprake is van een bijzondere beloning. Bij die bijzondere beloningen moet u niet alleen denken aan een 13e maand-uitkering of een bonus aan het einde van het jaar. Ook het ‘gewone’ vakantiegeld is zo’n bijzondere beloning en bij de inhouding van loonheffing is dus geen rekening gehouden met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Er is dus feitelijk te weinig belasting ingehouden. Al met al betekent een en ander een bijbetaling voor naar schatting 5 à 6 miljoen belastingplichtigen! Die bijbetaling bedraagt volgens de staatssecretaris gemiddeld € 150,-. Let op. In extreme gevallen kan dit oplopen tot zelfs € 737,-!

Niet iedereen is de klos. Belastingplichtigen die minder dan € 19.645,- verdienen, krijgen juist geld terug omdat de algemene heffingskorting voor de lagere inkomens juist is verhoogd tot € 2.103,-.

Wat te doen? Komt uw belastbaar inkomen dit jaar boven de genoemde grens van € 19.645,-? Houd er dan rekening mee dat uw voorlopige aanslag te laag is vastgesteld. Dit wordt via uw definitieve aanslag over 2014 rechtgetrokken, maar u kunt natuurlijk al wel geld opzij zetten.

Uitstel! Onlangs heeft de staatssecretaris bekendgemaakt dat als u in de periode 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016 een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2014 met een te betalen bedrag ontvangt, u automatisch vier maanden extra de tijd krijgt om deze aanslag te betalen.

Houd er rekening mee dat uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 hoger uitvalt. U krijgt wel vier maanden extra de tijd om deze aanslag te betalen.

Back To Top