Ga naar hoofdinhoud

IB-aangifte particulieren vanaf 2017 alleen nog digitaal

In 2017 zal de aangifte inkomstenbelasting door particulieren alleen nog digitaal kunnen worden gedaan en zullen de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting alleen nog digitaal worden verzonden.

Dat zegt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst die hij aan de Eerste Kamer heeft aangeboden.

De staatssecretaris gaat ook in op Senaatsvragen over groepen die uitgezonderd worden van de verplichting tot uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. Volgens Wiebes zijn er op dit moment vijf uit te zonderen groepen. Wiebes: ‘De eerste groep betreft mensen met een woonadres in het buitenland, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken. De tweede groep betreft nabestaanden van overledenen, omdat daarvoor nog geen machtigingsmogelijkheid voor het digitaal afhandelen van zaken beschikbaar is. (…) De derde groep betreft wettelijke vertegenwoordigingsgevallen, zoals curatele en bewind, omdat een faciliteit voor het vaststellen van de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger nog ontbreekt. (…) De vierde groep betreft mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges genieten , omdat ook zij (evenals de mensen met een buitenlands adres) niet allen over een DigiD (kunnen) beschikken. De vijfde groep betreft kinderen onder 14 jaar, omdat voor deze groep geen MijnOverheidaccount beschikbaar is.’

Bron: AccountantWeek

Back To Top