Ga naar hoofdinhoud

Hogere belastingrente voor vennootschapsbelasting niet discriminatoir

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat aan X bv terecht en voor een juiste periode belastingrente in rekening is gebracht. Wat betreft het verschil in percentage belastingrente voor vennootschapsbelastingplichtigen ten opzichte van niet-vennootschapsbelastingplichtigen geldt dat hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. 

Belanghebbende, X bv, voldoet op 4 juli 2014, vóór het indienen van haar aangifte vennootschapsbelasting 2013, de verschuldigde vennootschapsbelasting. Met dagtekening 9 augustus 2014 legt de inspecteur, conform de aangifte, een nadere voorlopige aanslag op en brengt hij belastingrente in rekening tot de dag dat de aanslag invorderbaar is.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant is van oordeel dat aan X bv terecht en voor een juiste periode belastingrente in rekening is gebracht. Dat X bv op eigen initiatief een bedrag heeft betaald voordat de belastingschuld was geformaliseerd, is een eigen keuze van X bv en zorgt er niet voor dat geen belastingrente verschuldigd is. Wat betreft het verschil in percentage belastingrente voor vennootschapsbelastingplichtigen ten opzichte van niet-vennootschapsbelastingplichtigen geldt dat hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. In het handelsverkeer is het rentepercentage immers ook hoger dan in het niet-handelsverkeer. De wetgever is daarbij niet buiten de hem toekomende ruime beoordelingsvrijheid getreden.

Bron: TaxLive

Back To Top