Ga naar hoofdinhoud

Geen aftrek hypotheekrente door samenwonen?

Dat samenwonen tot ongewenste fiscale gevolgen kan leiden, ondervond een jong stel. Dit stel ging samenwonen in de woning van de vrouw. Daarbij werden afspraken gemaakt over de betaling van de hypotheekrente.

Wat speelde er?

Eigen woning Lydia. Lydia is sinds 2007 in het bezit van een eigen woning. Op de woning rust een hypotheek en Lydia betaalt trouw de hypotheekrente, die zij vervolgens in haar aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengt.

Samenwonen met Jan. Op enig moment ontmoet zij Jan, waarop de vonk overslaat. Twee jaar later besluit het stel om samen te gaan wonen in de woning van Lydia. In het jaar van samenwonen (2009) zijn zij geen fiscaal partner, omdat, ondanks inschrijving op hetzelfde adres, zij geen notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten.

Gezamenlijke bankrekening. Alles gaat voorspoedig. Lydia en Jan bekostigen hun huishouding via een gezamenlijke, op beider naam staande (en-of)bankrekening. Ieder van hen stort daar maandelijks eenzelfde bedrag op, waaruit alle verplichtingen worden voldaan. De hypotheekrente wordt hiervan echter ook betaald.

Aftrek hypotheekrente. Over het jaar 2009 brengt Lydia wederom de gehele hypotheekrente van de eigen woning voor 100% in aftrek. De woning staat immers op haar naam en de hypotheekschuld eveneens. Niets aan de hand toch?

Standpunt inspecteur

Deel rente niet aftrekbaar. De inspecteur is het daar echter niet mee eens. Hij stelt dat een gedeelte van de via die gezamenlijke bankrekening betaalde hypotheekrente niet in aftrek komt bij Lydia, omdat deze rente niet op haar ‘drukt’.

Geen aftrek bij Jan. Uiteraard komt dat gedeelte evenmin voor aftrek in aanmerking bij Jan, want bij hem is er immers in fiscale zin geen sprake van een eigen woning. In feite valt het deel dat niet op Lydia drukt, aan te merken als ‘huur’ die Jan aan haar betaalt.

Uitspraak rechter

Rente voor 50% aftrekbaar. Lydia laat het er niet bij zitten. Nadat haar bezwaarschrift is afgewezen, gaat zij in beroep bij de belastingrechter. Zowel de rechtbank als, in hoger beroep, het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19.03.2015 (GHSHE:2015:627) , zijn het echter met de inspecteur eens. Lydia kan niet aannemelijk maken dat zij 100% van de betaalde hypotheekrente ten laste van haar eigen inkomen heeft voldaan en ‘dus’ wordt slechts 50% van de totale hypotheekrente als aftrekpost in box 1 geaccepteerd.

Commentaar

Kosten moeten ‘drukken’. Voor het claimen van aftrek in de aangifte inkomstenbelasting is bepalend of deze kosten ‘drukken’ op uw inkomen of vermogen. Is daar geen sprake van, dan is aftrek niet van toepassing. Dat geldt (in deze casus) voor de hypotheekrente, maar ook voor bijvoorbeeld de persoonsgebonden aftrek.

Fiscaal partner. Als Lydia en Jan elkaars fiscaal partner zouden zijn, was de totale hypotheekrente wel voor aftrek in aanmerking gekomen. Daarvoor is bij samenwonen niet alleen inschrijving op hetzelfde adres relevant, maar ook moet er dan een notarieel samenlevingscontract zijn.

Bron: tipsenadvies-belastingen.nl

Back To Top