Ga naar hoofdinhoud

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering versterkt positie ondernemer

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf willen er bij een banklening op kunnen rekenen dat de bank een betrouwbare en voorspelbare partner is.

Met name kleinere mkb’ers hebben behoefte aan duidelijkheid van de bank in alle fasen van de financiering: bij de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de lening. Banken hebben daarom de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld.

Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Deze gedragscode geeft kleinere mkb’ers een sterkere positie als zij een lening afsluiten bij de bank. Met de code zorgen banken voor een duidelijke en evenwichtige presentatie van alle aspecten van zo’n lening tijdens de hele ‘customer journey’. Hierbij valt te denken aan heldere informatievoorziening over wat er gebeurt bij tussentijdse veranderingen, eventuele renteherziening en mogelijkheden om vervroegd af te lossen. Ook geven banken goede uitleg over een eventuele afwijzing van een aanvraag voor krediet. Wanneer banken toegevoegde waarde zien voor de klant, kunnen zij doorverwijzen naar alternatieve financiers. Zo gaan geen goede ondernemersplannen verloren.

Kleinere mkb’ers (met een omzet tot vijf miljoen euro) hebben een andere positie dan grotere bedrijven of consumenten. Zij missen vaak de kennis en ervaring van grotere bedrijven maar hebben niet de sterk gereguleerde bescherming die consumenten doorgaans genieten. De nieuwe code doet recht aan hun bijzondere positie. De normen die gelden bij financiering worden hiermee expliciet gemaakt zodat de ondernemer de bank hierop kan aanspreken.

Aan de code is ruim een jaar gewerkt. Banken zijn hiervoor intensief in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders, waaronder ministeries, toezichthouders, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers. Er hebben twee dialoogsessies plaatsgevonden waarop ondernemers en anderen feedback konden geven tijdens het opstellen van de code. Bij deze sessies bleek dat er bij kleinere ondernemers behoefte is aan meer duidelijkheid over en houvast bij financiering.

De code bevat minimumnormen bij het verstrekken van financiering waar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken die leningen verstrekken aan dit segment zich aan zullen houden. De code treedt op 1 juli a.s. in werking en geldt voor financieringen (geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf dat moment worden aangevraagd. De code wordt in 2021 geëvalueerd.

Geschillenloket
Alle banken hebben klachtenprocedures die er op gericht zijn om een klacht naar tevredenheid af te handelen. Informatie hierover is te vinden op de websites van de banken. De Gedragscode zet uiteen wat de klant mag verwachten van de bank wanneer een klacht wordt ingediend en bevat onder andere informatie over de termijnen van afhandeling van een klacht.

Mocht de afhandeling niet naar tevredenheid zijn, dan bestaat per 1 juli voor klanten die een financiering hebben afgesloten onder de Gedragscode de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan een onafhankelijke, laagdrempelige instantie voor geschillenbeslechting (Kifid). Meer informatie hierover volgt in de aanloop naar 1 juli.

Back To Top