Ga naar hoofdinhoud

Eenpitters stuwen Nederlands bedrijventotaal

Nederland heeft er vorig jaar weer meer bedrijven bijgekregen. Dat is vooral te danken aan een groei van het aantal eenmanszaken.

Er waren op 1 januari van dit jaar precies 1.665.795 ondernemingen. Per saldo is dat 5 procent ofwel zo’n 78.500 meer dan begin vorig jaar. Het aantal bedrijven waar slechts één persoon werkzaam is, ook wel eenpitters genoemd, nam met 79.500 toe.

Het statistiekbureau merkt op dat de groei in het aantal bedrijven over de gehele linie bijna volledig voor de rekening komt van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daaronder vallen alleen bedrijven tot 250 medewerkers. Toch nam ook de hoeveelheid grotere bedrijven toe. Volgens het CBS zijn er daar nu 3120 van, het hoogste aantal sinds 2009.

De cijfers over 2017 passen in het patroon van de afgelopen jaren. Toen nam het totaal aan bedrijven ook telkens toe. In de afgelopen tien jaar zijn er per saldo al bijna 600.000 bijgekomen, voornamelijk door de groei van het aantal eenpitters.

Van die laatste categorie zijn er volgens het CBS ook het meest. Het gaat al jaren om meer dan een miljoen stuks. Niet bij alle bedrijfsgroottes is overigens sprake van een stijgende lijn. Zo daalde het aantal bedrijven met twee tot tien medewerkers afgelopen jaar met 3000. Sinds begin 2012 is die groep al met zo’n 20.000 ondernemingen geslonken.

Bron: Accountantweek.nl

Back To Top