Ga naar hoofdinhoud

Financiën gaat handhaven op vermelding in UBO-register

Het ministerie van Financiën gaat ‘risicogebaseerd’ handhaven op de inschrijving van bedrijven en instellingen in het ‘ultimate benificial owner’ (UBO) register.

Medio april had zo’n veertig procent van de bedrijven zich nog niet ingeschreven, hoewel zij daar inmiddels anderhalf jaar de tijd voor hebben gehad. Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun eigenaren of personen met zeggenschap in het UBO-register hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Financiën wil niet wachten met handhaving op inschrijving in dit register, mede gezien de sancties tegen Rusland, aldus minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. “Het register zorgt voor transparantie over de uiteindelijke belanghebbenden achter juridische entiteiten. Dit helpt voorkomen dat criminelen juridische entiteiten kunnen gebruiken om buiten het zicht van autoriteiten en maatschappelijke organisaties te blijven. Het UBO-register is daarmee een belangrijk middel tegen witwassen en financieren van terrorisme.”

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 van kracht geworden. Precies twee jaar later waren van 673.963 juridische entiteiten de UBO’s geregistreerd; minder dan veertig procent van het totaal aantal registratieplichtige juridische entiteiten. Maar op de deadline had de Kamer van Koophandel nog wel een stevige ‘werkvoorraad’; op 27 maart moesten nog 323.340 opgaven beoordeeld worden. “Deze opgaven worden als tijdig gezien en niet betrokken in de handhaving”, aldus Kaag, die verwacht dat zo’n zestig procent straks voldoet aan de meldingsplicht in het register.

Risicogebaseerd handhaven

Organisaties die hun vermelding in het register nog niet op orde hebben, krijgen een laatste waarschuwing van Financiën en een kans om zich alsnog in te schrijven. Verwachting is dat zo’n 120.000 juridische entiteiten over een periode van vijf jaar niet aan de opgaveplicht zullen voldoen.

“Dit betekent praktisch dat binnen de beschikbare capaciteit voorrang zal worden gegeven aan handhaving op die juridische entiteiten waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn”, zo schrijft de minister. Later moet dat op basis van steekproeven gaan. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is belast met de bestuursrechtelijke handhaving op het UBO-register.

Bron: Accountant.nl

 

Back To Top