Ga naar hoofdinhoud

Fiducia.nl mail in spamfolder

Van onze relaties ontvangen wij berichten dat de mails vanuit onze nieuwe mailadressen (eindigend op @fiducia.nl) in de spamfolder terecht komen. Wij hebben een check laten uitvoeren door onze webprovider maar kunnen niet achterhalen dat fiducia.nl ergens op een zwarte lijst zou staan. Op dit moment lijkt de enige goede optie derhalve om in uw mailprogramma aan te geven dat fiducia.nl een veilige afzender is.

In Outlook werkt dit bijvoorbeeld als volgt: ga met de muisaanwijzer op ons mailtje staan en klik op de rechter muisknop. Kies voor de optie ‘ongewenste email’ en kies vervolgens voor ‘Domein van de afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders’. In Gmail en Hotmail zal een vergelijkbare optie aanwezig zijn.

Met excuses voor de overlast!

Back To Top