Ga naar hoofdinhoud

Europese consultatie nieuwe grensbedragen jaarrekeningrichtlijn

De Europese Commissie is, mede op initiatief van de NBA, een consultatie gestart over verhoging van de grensbedragen in de Europese jaarrekeningrichtlijn (Accounting Directive, 2013/34/EU). Die bedragen zijn sinds 2013 niet gewijzigd. Vanwege de inflatie wil de commissie de grensbedragen nu verhogen. Reageren kan tot en met 6 oktober.

De grensbedragen kunnen elke vijf jaar worden herzien. In 2018 is van die mogelijkheid geen gebruikt gemaakt. Op basis van de inflatie sinds 2013 stelt de Europese Commissie een verhoging voor van 25 procent. Na afronding naar boven voor micro-ondernemingen zijn de nieuwe grensbedragen daarmee:

    Balanstotaal (€) Omzet (€)
Micro-ondernemingen Huidig 350.000 700.000
Aangepast 450.000 900.000
Klein (laag) Huidig 4.000.000 8.000.000
Aangepast 5.000.000 10.000.000
Klein (hoog) Huidig 6.000.000 12.000.000
Aangepast 7.500.000 15.000.000
Middelgroot/groot Huidig 20.000.000 40.000.000
Aangepast 25.000.000 50.000.000

Het derde groottecriterium, het gemiddeld aantal medewerkers, wijzigt niet. NB. Bij toepassing van IFRS-EU wordt een onderneming altijd als grote onderneming geclassificeerd.

De grensbedragen bepalen onder andere of een onderneming controleplichtig is. Landen kunnen de grenzen waarboven controle verplicht is, lager vaststellen. Maar Nederland hanteert de binnen Europa maximaal toegestane grensbedragen. Een onderneming is controleplichtig wanneer die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee of meer van drie vereisten: een omzet van meer dan twaalf miljoen euro, een balanstotaal van meer dan zes miljoen euro en gemiddeld vijftig of meer medewerkers in dienst.

De NBA pleitte eerder dit jaar voor verhoging van de maximale grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole. Vanwege de hoge inflatie worden steeds meer mkb-ondernemingen controleplichtig, hoewel ze oorspronkelijk niet binnen de scope van de wetgeving vielen. Dat zorgt voor extra administratieve lasten, aldus de beroepsorganisatie. Verhoging van de grensbedragen vermindert bovendien de druk op de toch al tekort schietende capaciteit aan controlerend accountants.

De NBA heeft haar standpunt voor het debat accountancy van 30 maart gedeeld met Kamerleden. Een aantal Kamerleden deelde het standpunt van de beroepsorganisatie en heeft gevraagd of de minister van Financiën iets aan de grensbedragen kon doen. De minister heeft tijdens het debat toegezegd om contact op te nemen met het ministerie van Justitie & Veiligheid om te kijken naar indexatie en dit vervolgens in Brussel kenbaar te maken.

Als de nieuwe grensbedragen worden aangenomen in Europa moeten ze nog worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet (BW2).

De NBA roept accountants(kantoren) op om te reageren op de consultatie. De consultatiegegevens en de Draft Act zijn beschikbaar op de site van de Europese Commissie:  Adjusting SME size criteria for inflation.

Bron: Accountant.nl

Back To Top