Ga naar hoofdinhoud

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

De Eerste Kamer heeft na verschillende keren uitstel dan toch het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, Fractie-Otten en OSF stemden voor, FVD, PVV en SGP stemden tegen het wetsvoorstel. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt is nog niet bekendgemaakt.

Onrust over privacy

Het UBO-register zou eigenlijk begin januari al worden ingevoerd. Dat werd vlak voor Kerst echter uitgesteld nadat er veel onrust was ontstaan over de privacy van UBO’s. De Eerste Kamer besloot om eind januari een voorbereidend onderzoek te doen in aanloop naar verdere besluitvorming en vroeg de Raad van State om advies.

Wetswijzigingen

Het voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden. De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849) is in 2015 vastgesteld.

Trusts

Volgens de richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts opzetten. Het wetsvoorstel waarmee dit moet worden geregeld is dit voorjaar geconsulteerd.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top