Ga naar hoofdinhoud

Btw-nultarief zonnepanelen stap dichterbij: voorstel in consultatie

De kans is groot dat er vanaf volgend jaar een btw-nultarief geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen voor particulieren. Staatssecretaris Van Rij kondigde onlangs al aan dat die mogelijkheid wordt onderzocht en inmiddels is er een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel dat de aanpassing moet regelen.

Het voorstel zou wat het kabinet betreft op 1 januari 2023 moeten ingaan. Het nultarief gaat gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen ‘op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.’ De stap is mogelijk dankzij het Europese akkoord dat eind vorig jaar werd gesloten over flexibele regels voor btw-tarieven.

Administratieve lasten verminderen

Van Rij liet in februari in een Kamerbrief weten dat het kabinet onderzoek doet naar de wenselijkheid van een btw-nultarief op zonnepanelen. Doel daarvan zou zijn om de administratieve lasten voor zowel particuliere zonnepaneelhouders als de Belastingdienst te verminderen. In het onderzoek spelen onder meer de budgettaire gevolgen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid een rol. Bij de internetconsultatie maakt het kabinet dan ook nog wel de kanttekening dat het voorstel afhankelijk en onder voorbehoud is van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets.

De levering en de installatie van zonnepanelen is nu nog belast met 21% btw. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze btw geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren en aangifte te doen voor de btw. Zonnepaneelhouders zijn namelijk sinds een arrest van het Europese Hof van Justitie btw-ondernemer omdat zonnepaneelhouders stroom tegen vergoeding aan het energiebedrijf leveren. In de praktijk levert dit voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst een aanzienlijke administratieve/uitvoeringslast op. Het gaat om grote aantallen particuliere zonnepaneelhouders, die niet goed thuis zijn in de btw-regelgeving en de btw-teruggaaf ervaren als een subsidie. Met specifiek beleid tracht de Belastingdienst de administratieve lasten van particuliere zonnepaneelhouders zoveel mogelijk te verminderen. Echter, dit beleid voorkomt niet dat particuliere zonnepaneelhouders meerdere administratieve stappen moeten doorlopen om de btw terug te krijgen en dat bij de Belastingdienst een uitvoeringslast ontstaat. Het beleid voorkomt ook niet dat ondernemers die gebruik (blijven) maken van de kleineondernemersregeling (KOR-ondernemers) geen btw-aftrek krijgen als zij voor hun woning (opnieuw) zonnepanelen aanschaffen of laten installeren. De toepassing van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen leidt tot lastenverlichting voor particuliere zonnepaneelhouders en uitvoeringsverlichting voor de Belastingdienst.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top