Ga naar hoofdinhoud

Bijna 20% kleine rechtspersonen deponeert jaarstukken elektronisch via SBR

Van de kleine rechtspersonen deponeert 19% op dit moment de jaarstukken elektronisch via SBR. Dit zegt minister Henk Kamp van EZ in de ‘Nota naar aanleiding van het verslag over voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007’ die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De PvdA had gevraagd hoeveel procent van de 820.000 deponeringsplichtige rechtspersonen de jaarrekening nu al elektronisch deponeert, uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine rechtspersonen. Kamp: ‘Reeds 19% van de kleine rechtspersonen deponeert de jaarstukken elektronisch via SBR. De kleine rechtspersonen vormen circa 98% van het totaal aantal deponeringsplichtige rechtspersonen. De middelgrote en grote rechtspersonen deponeren tot nu toe niet elektronisch via SBR. De deponering van jaarrekeningen van deze rechtspersonen is technisch mogelijk, maar doordat de NBA en Logius nog werken aan de visualisatie van de accountantsverklaring in XBRL, wordt door deze rechtspersonen nu nog niet via SBR gedeponeerd. Middelgrote en grote rechtspersonen vormen circa 1,3% respectievelijk 0,7% van het totaal aantal deponeringsplichtige rechtspersonen.’

Kamp wijst erop dat het elektronisch deponeren van jaarrekeningen in de lift zit: ‘Het aandeel elektronisch via SBR gedeponeerde jaarrekeningen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Van 4% in 2013, via 12% in 2014 naar 19% in 2015 (tot en met augustus).’

Voor ondernemers die de jaarrekening zelf (opstellen en) deponeren, biedt de Kamer van Koophandel een online service ‘zelf deponeren jaarrekening’ aan. De PvdA vroeg tot wanneer de mogelijkheid blijft bestaan voor kleine rechtspersonen om gebruik te maken van deze gratis online service. Kamp: ‘De online service ‘zelf deponeren jaarrekening’ voor kleine rechtspersonen is bedoeld om kleine rechtspersonen te faciliteren bij het indienen van een jaarrekening, zodat ze niet verplicht worden software aan te schaffen om de jaarrekening te kunnen deponeren. Daarom is deze faciliteit niet bedoeld als een tijdelijke, maar als een permanente voorziening.’

Bron: AccountantWeek

Back To Top