Ga naar hoofdinhoud

Besluit giftenaftrek in vennootschapsbelasting gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd dat gaat over de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder.

Bij de giftenaftrek van artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) wordt herhaaldelijk gevraagd of giften die verband houden met persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder wel in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten. Een dergelijke benadering acht de staatssecretaris niet passend bij doel en strekking van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

De staatssecretaris hanteert daarom de volgende uitleg. Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 van de Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek op grond van artikel 16 van de Wet Vpb en wordt niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting. Voor de volledigheid merkt de staatssecretaris op dat de voor giftenaftrek vereiste zogenoemde ANBI-status van de begiftigde onder andere meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.

Bron: Accountancy van Morgen

Back To Top