Ga naar hoofdinhoud

Eén betalingsregeling voor belasting- en toeslagschuld

De voorwaarden en termijnen voor het treffen van een betalingsregeling voor belasting- en toeslagschulden worden gelijkgetrokken. Er komt één betalingsregeling voor de totale schuld in plaats van afzonderlijke betalingsregelingen per schuld.
Dit voorstel maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 dat onderdeel uitmaakt van het pakket Belastingplan 2017. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het voorstel dan treedt de wijziging per 1 januari 2019 in werking.

Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd waarin de nieuwe betalingsregeling voor belasting- en toeslagschuld wordt verduidelijkt.

Bron: Accountantweek.nl

Back To Top