Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst: ict-problemen bedreigen belastinginning

Een aantal grote ict-systemen van de Belastingdienst is zo verouderd en kampt met zo veel mankementen dat de belastinginning in gevaar kan komen. Dat meldt de Volkskrant, op basis van een interne evaluatie van de Belastingdienst zelf.

De interne evaluatie toont aan dat de Belastingdienst met zo’n zeshonderd verschillende ict-systemen werkt. Veel daarvan zijn verouderd en ook de kennis van die systemen wordt steeds schaarser. Dat komt doordat mensen die er mee overweg kunnen inmiddels met pensioen gaan of om andere redenen zijn vertrokken.

De Volkskrant kreeg de interne evaluatie in handen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Eerder dit jaar waarschuwde de Algemene Rekenkamer al dat het innen van belastinggeld gevaar loopt door organisatorische problemen bij de dienst. Ook een apart ingestelde Commissie onderzoek Belastingdienst schreef in haar rapportage dat “de continuïteit van de inning van belasting” onder druk staat.

Nieuw plan

De Belastingdienst stelt in een reactie dat alle ict-sytemen worden vernieuwd. Daardoor moet de belastingopbrengst vanaf 2020 met liefst 750 miljoen euro gaan stijgen. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT), ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken na een reeks mislukte ict-projecten bij de rijksoverheid, vond de plannen daarvoor echter onvoldoende onderbouwd. Ook zouden de ontwikkelaars van de nieuwe systemen niet communiceren met de ambtenaren die uiteindelijk met de programma’s moeten werken.

Volgens de Volkskrant heeft verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes zich de kritiek van het BIT aangetrokken. Hij komt met een nieuw plan, waarbij hij ook de werkvloer om suggesties heeft gevraagd.

Bron: www.accountant.nl

Back To Top