Ga naar hoofdinhoud

Autoriteit Persoonsgegevens wil adres ZZP’er niet openbaar in handelsregister

De woon- en privéadressen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zouden niet voor iedereen vindbaar moeten zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat deze adressen afgeschermd moeten worden.

Alleen bevoegde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en deurwaarders zouden deze gegevens mogen raadplegen. Dat schrijft de toezichthouder in een wetgevingsadvies aan demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Zzp’ers klagen al jaren

Tegen betaling -vaak kost het slechts enkele euro’s- kunnen mensen een bedrijfsprofiel of jaarrekening van je onderneming opvragen bij de KvK. Al je persoonsgegevens, inclusief adres, zijn dan bekend. Enkel de woonadressen van (oud-)bestuurders van verenigingen, maatschappelijke instanties en politieke organen zijn privé. Zzp’ers klagen al jaren hierover. Ze vrezen slachtoffer te worden van een ontevreden klant, een oud-patiënt of ex die aan de deur verhaal komt halen. Aleid Wolfsen, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt het daarnaast onacceptabel te vinden dat een journalist mogelijk overweegt een artikel niet te publiceren uit angst voor represailles. Daarmee verwijst hij naar de Groningse journalist Willem Groeneveld, waar twee daders vorige week molotovcocktails bij zijn huis naar binnen gooiden en brandbare stoffen achterlieten. Tevens wijst Wolfsen erop dat identiteitsfraude een stuk gemakkelijker wordt gemaakt als het Handelsregister openbaar is.

‘Draai het systeem om’

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet geen noodzaak om adressen van zzp’ers openbaar te maken via het Handelsregister. Het doel van het register is om rechtszekerheid te bieden. Zo kunnen mensen nagaan of de persoon tegenover hen bevoegd is om namens een bedrijf te spreken. Bij zzp’ers is dat niet aan de orde, omdat zij niemand in dienst hebben. Daarnaast zijn ze verplicht om bij iedere factuur hun naam, adres, BTW- en KvK-nummer te vermelden. Zakenpartners beschikken dus al over hun adres en hoeven het Handelsregister daarvoor dus niet te raadplegen. De AP-bestuursvoorzitter pleit ervoor om het systeem om te draaien en de adressen van zzp’ers niet openbaar te maken via het Handelsregister. In plaats daarvan zouden deze gegevens enkel voor bevoegde beroepsgroepen beschikbaar moeten zijn, zoals advocaten, notarissen, deurwaarders en beroepsgroepen die een belang kunnen hebben bij deze informatie (zoals journalisten).

Antwoord minister

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft voorgesteld om alle adressen in het Handelsregister onzichtbaar te maken, behalve wanneer een zzp’er vanuit huis werkt. Tevens wil de minister een bepaling uit de huidige wet verwijderen waarin staat dat ondernemers bij mogelijke geweldsdreiging hun woonadres kunnen laten weghalen. Dat stuit bij de toezichthouder op weerstand, omdat het woonadres van thuiswerkende zzp’ers zichtbaar blijft. Daarnaast heeft hij niet langer de mogelijkheid om zijn adres af te schermen, zelfs niet als hij bedreigd wordt. De toezichthouder adviseert de minister dan ook om deze laatste bepaling in stand te houden.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top