Ga naar hoofdinhoud

Arrest Hoge Raad over box 3-heffing kan grote financiële gevolgen hebben

Als de Hoge Raad het recent uitgebrachte advies van advocaat-generaal (AG) Niessen over de box 3-heffing overneemt kan dat spaarders erg veel geld opleveren en voor de Staat een flinke strop betekenen. Wellicht wordt dan zelfs een miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen, meldt het FD.

Advies AG

Niessen schreef onlangs in een advies aan de Hoge Raad dat de regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen (de zogenoemde ‘vermogensmix’) in box 3 van de inkomstenbelasting op stelselniveau in strijd is met het recht van eigendom en het gelijkheidsbeginsel in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De in 2017 ingevoerde vermogensmix mag daarom niet worden toegepast, oordeelt de AG. Of de Hoge Raad dat advies ook gaat overnemen moet nog blijken.

Mogelijk grote financiële gevolgen

Als dat zou gebeuren kan dat mogelijk grote financiële gevolgen hebben, maar hoe dat financieel precies uit zou pakken is nog niet duidelijk. Het ministerie van Financiën laat aan het FD weten dat vanaf 2017, toen de vermogensheffing werd aangepast, alleen bezwaarmakers in aanmerking komen voor een eventuele herziening van hun aanslag. Eind augustus hadden bijna 35.000 belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de aanslag voor 2020. Bij zulke aantallen loopt eventueel rechtsherstel voor de overheid financieel met een sisser af.

Bond voor Belastingbetalers

Maar fiscaal jurist Cor Overduin, die optreedt namens de Bond voor Belastingbetalers, zegt zich niet te kunnen voorstellen dat de Tweede Kamer accepteert dat alleen die groep een nieuwe aanslag krijgt als de Hoge Raad oordeelt dat de heffing niet deugt. Overduin berekende dat als alleen belastingplichtigen waarvan vaststaat dat zij uitsluitend sparen een herziene aanslag krijgen voor 2017, dit de schatkist €218 miljoen kost. Dat bedrag loopt op voor de jaren daarna, waardoor het Rijk in totaal zeker €1 miljard mis zou lopen.

Bron: Accountancy van Morgen

Back To Top