Ga naar hoofdinhoud

Aanpassing box 3-heffing waarschijnlijk al eerder dan 2025

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) streeft ernaar de vermogensrendementsheffing al voor de geplande ingangsdatum van 2025 aan te laten sluiten op het werkelijk behaalde rendement.

Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) wilde van Van Rij weten wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing in 2017 en 2018. ‘Hoe om te gaan met de gevolgen van het arrest is voor mij van de grootste prioriteit. Er wordt hard gewerkt aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van het arrest’, laat de bewindsman weten. ‘Momenteel zijn nog niet alle gevolgen van het arrest helder. Daarnaast is de beoordeling welke oplossingsrichtingen maakbaar en haalbaar zijn voor de uitvoering, wat oplossingsrichtingen vragen van burgers en of dit voor hen haalbaar is nog niet afgerond.’

Wachten tot 2025 onwenselijk

Welke groep belastingplichtigen in aanmerking komt voor herstel is nog niet bepaald. ‘De budgettaire gevolgen van de verschillende opties worden momenteel in kaart gebracht.’ Hoe een hersteloperatie eruit komt te zien, verwacht Van Rij aanstaande vrijdag bekend te kunnen maken. Hij wil in elk geval voor 2025 al overgaan op een systematiek die uitgaat van het werkelijke rendement: ‘Het is onwenselijk om deze situatie voort te laten bestaan tot de invoering van de vermogensrendementsheffing over het werkelijke rendement met de beoogde inwerkingtredingsdatum 2025. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de wetgeving eerder aan te passen.’ Dat hangt dan onder meer af van de technische maakbaarheid van de systemen van de Belastingdienst, de ruimte in het informatievoorzieningsportofolio, de aanlevering van gegevens door ketenpartners, ‘het doenvermogen van burgers’ en de beschikbare tijd voor een zorgvuldig wetgevingsproces.

BRON: Accountancy van Morgen

Back To Top