Ga naar hoofdinhoud

40 serieuze verdenkingen van fraude bij noodsteun

De afgelopen maanden zijn er zo’n 900 meldingen over mogelijke fraude met steunmaatregelen binnengekomen bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In veertig gevallen is een onderzoek gestart. Bij voldoende bewijs kunnen zij leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Dat meldt de inspectie naar aanleiding van vragen van de NOS. Die veertig onderzoeken – nog geen 5% van het totaal aantal meldingen van mogelijk misbruik – gaan over misbruik met de NOW-regeling, waarbij werkgevers een subsidie krijgen om hun personeel door te betalen; de TOZO, waarbij het inkomen van zelfstandigen wordt aangevuld tot het sociaal minimum; en de regelingen om bedrijven tegemoet te komen in de vaste lasten (TOGS en de opvolger daarvan, TVL).

Schuiven met de omzet

Bij de NOW-regeling, waar het meeste geld mee gemoeid is, gaan de meldingen vooral over werkgevers die de loonsom zouden manipuleren. Het gaat onder meer om bedrijven die meer loon opgeven dan ze daadwerkelijk uitbetalen of die een lagere omzet opgeven dan ze behaald hebben. Over die laatste vorm van fraude maakten accountants zich voor de zomer al zorgen, omdat het moeilijk te controleren is.

Rekenkamer

Tijdens de eerste ronde steun, van maart tot juli, kregen 139.000 bedrijven deze loonsubsidie. In totaal is er in die periode 7,9 miljard euro overgemaakt aan die bedrijven. Tijdens de tweede ronde steun doen minder bedrijven een beroep op de regeling, tot en met augustus zo’n 63.000, waaraan 2,1 miljard euro is betaald. Inspectie SZW krijgt meldingen binnen van organisaties zoals het UWV en de Financial Intelligence Unit, een organisatie waar banken aan de bel kunnen trekken. Maar ook van mensen die via een formulier op de website informatie geven. De Algemene Rekenkamer, die onderzoekt of de Rijksoverheid goed omgaat met publiek geld, kwam vorige week met een advies om meer vooraf te gaan controleren op NOW-aanvragen. Dat zou misbruik kunnen voorkomen. De definitieve afrekening van NOW 1 en NOW 2 begint vanaf 7 oktober.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top