Ga naar hoofdinhoud

Alternatieven voor toeslagenstelsel in kaart gebracht

Om het toeslagenstelsel af te schaffen of ingrijpend te herzien heeft het kabinet 18 concrete alternatieven uitgewerkt. Staatssecretaris De Vries van Financiën heeft vrijdag het eindrapport Toekomst Toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin oplossingen voor belangrijke problemen in het huidige toeslagenstelsel staan beschreven. Hoewel de verschillende opties gepaard gaan met lastige keuzes, laat de verkenning ook zien dat het mogelijk is om een andere koers te gaan varen.

Alternatieven

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om het toeslagenstelsel af te schaffen. In het rapport worden verschillende maatregelen uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar mogelijkheden voor het afschaffen van het stelsel, het vereenvoudigen van het stelsel of het fundamenteel aanpassen. Het afschaffen van het toeslagenstelsel of het grondig hervormen kost tijd en zal waarschijnlijk niet binnen één kabinetsperiode zijn te realiseren. Ook is het complex en er is een grote samenhang met andere regelingen. Aan alle alternatieven voor het huidige stelsel kleven voor- en nadelen. Voor elk alternatief is in beeld gebracht welke stappen de komende jaren al gezet kunnen worden.

Bij alle alternatieven is onderzocht of ze begrijpelijk zijn, wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten, de uitvoerbaarheid en de mate waarin het oplossingen biedt voor de belangrijkste problemen van het huidige stelsel.

Verbetering huidig stelsel

Ondertussen werkt het kabinet blijvend aan verbeteringen in het huidige stelsel. Deze kabinetsperiode zijn al stappen gezet met een nieuwe financiering van de kinderopvang en door de huurtoeslag te vereenvoudigen. Ook wordt het toeslagpartnerbegrip aangepast. Dat zorgt er voor dat grootouders die bijvoorbeeld vanwege mantelzorg met hun kinderen en kleinkinderen in één huis wonen niet meer gekort worden op hun toeslagen. Verder is de dienstverlening aan toeslagenaanvragers verbeterd en spant het kabinet zich in om te zorgen dat iedereen die recht op toeslagen heeft, weet hoe diegene de toeslagen kan aanvragen en ontvangen.

Kamerbrief Eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top