Ga naar hoofdinhoud

Zorgen bij Kamer en ondernemers over SBI-criteria bij TVL

Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben scherpe schriftelijke vragen ingediend over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarmee deelt de vaste Kamercommissie van Economische Zaken de zorgen die MKB-Nederland en VNO-NCW hebben over de regeling. Veel bedrijven ondervinden hinder van de coronamaatregelen, maar krijgen daar geen noodsteun voor omdat ze niet over de juiste SBI-code beschikken, constateren de ondernemersorganisaties. Veel fracties hebben dan ook vragen over sectoren die met de verkeerde SBI-code buiten de boot vallen. 

Herbeoordelen

Zo doet het CDA de suggestie van een commissie van wijzen om arbitraire, grens- en schrijnende gevallen te (her)beoordelen, om zo weeffouten in de TVL te repareren en gedupeerde ondernemers die niet beschikken over de juiste SBI-code alsnog te compenseren. Zowel SGP als GroenLinks vragen of schrijnende gevallen zonder de juiste SBI-code wel in aanmerking voor de TLV kunnen komen, maar dan op basis van een hogere drempel dan 30 procent omzetverlies. Het bedrijfsleven is groot voorstander van een dergelijk ‘luik’ in de regeling voor schrijnende gevallen.

Forse omzetdaling

Meerdere fracties hebben vragen gesteld over de toezegging van staatssecretaris Keijzer om met MKB-Nederland en VNO-NCW in gesprek te gaan over kapitaalintensieve sectoren met forse omzetdaling. De TVL is voor deze middenbedrijven een druppel op de gloeiende plaat. Daarnaast vraagt de VVD of er nog extra steunmaatregelen komen voor sectoren die nog steeds (zo goed als) verplicht gesloten zijn zoals discotheken en de evenementensector en of de bestaande maatregelen voldoende zijn om deze gezonde bedrijven overeind te houden.

Broodnodige aanpassingen

MKB-Nederland en VNO-NCW hopen dat de vragen leiden tot, volgens hen broodnodige, aanpassingen van de regeling. De kern daarvan moet wat de ondernemersorganisaties betreft zijn dat gedupeerde ondernemingen ondanks een onjuiste SBI-code gecompenseerd worden.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top