Ga naar hoofdinhoud

Werknemers ondanks koopkrachtbeloften per saldo niet beter af

Werknemers gaan er, ondanks de door het kabinet aangekondigde koopkrachtverbetering, alleen op vooruit als werkgevers bereid zijn tot een stevige loonsverhoging. Belastingwijzigingen maken dat er op de loonstrookjes onder de streep een iets hoger netto bedrag staat, maar prijsstijgingen doen dat voordeel teniet.

Willen werknemers erop vooruit gaat, dan moeten dus de lonen omhoog. Het afgelopen jaar stegen de cao-lonen met 2,1 procent, meldt het CBS vandaag. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. In 2009, het eerste volle crisisjaar, lag de cao-loonstijging aanzienlijk hoger (2,8 procent). Dat geldt nog sterker voor 2008, een jaar dat wat betreft krapte op de arbeidsmarkt vergelijkbaar is met 2018. In 2008 stegen de lonen met 3,3 procent. In beide jaren was het verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de stijging van de consumentenprijzen ook groter dan in 2018.

Onzekerheden

Dit jaar verwacht het kabinet 2,8 procent hogere lonen. In de cao’s die tot nu toe over 2019 zijn afgesloten, komt de loonstijging niet zo ver. Het is de vraag of het wel gebeurt, zegt werkgeversorganisatie AWVN in de Telegraaf. ‘De handelsoorlog en de Brexit brengen de nodige onzekerheid met zich mee. Bovendien groeit de economie iets minder hard dan verwacht. ’Vakbond CNV constateert ziet dat werkgevers ‘niet altijd bereid zijn om de lonen flink te verhogen.’

Hoger tarief vakantiegeld en dertiende maand

Inmiddels heeft ook salarisverwerker ADP Nederland bericht over de nettolonen. Volgens het bedrijf stijft het nettoloon in 2019 voor vrijwel alle werknemers. Met name personen met een laag of midden inkomen profiteren van de lagere belasting. Daar tegenover staat een hoger belastingtarief op vakantiegeld en bijzondere beloning zoals een dertiende maand. De grootste nettoloonstijging is te zien bij werknemers in de sector Metaal & Techniek met een inkomen van €3.250: zij zien hun maandloon met €63 stijgen ten opzichte van 2018. Ambtenaren hebben door hogere pensioenpremies minder geluk en profiteren het minst. ‘Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor energie, boodschappen en zorg op door onder meer het lage btw-tarief dat van 6 naar 9% stijgt. Het is dus maar de vraag of werknemers er daadwerkelijk op vooruit gaan’, stelt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Bron: accountancyvanmorgen.nl

Back To Top