Ga naar hoofdinhoud

Tweede Kamer bezorgd over verwachte uitstroom bij fiscus

De Belastingdienst staat voor een immense uitdaging nu bekend is geworden dat de komende jaren zeker 12.000 nieuwe medewerkers moeten worden geworven. Deze drastische personeelsuitbreiding is voornamelijk het gevolg van een aanzienlijk aantal medewerkers dat op korte termijn met pensioen zal gaan.

Kamer bezorgd

Die ontwikkeling baart grote zorgen bij Kamerleden, die zich afvragen of het wel haalbaar is om dit aantal nieuwe medewerkers aan te trekken. Tijdens een debat over de fiscus kon staatssecretaris Marnix van Rij de parlementariërs donderdag niet volledig geruststellen. Het werven van 12.000 fte komt neer op bijna de helft van het totale personeelsbestand van de Belastingdienst, wat volgens PVV-Kamerlid Elmar Vlottes de hele organisatie onder druk zet. Vooral de impact op de ICT-kennis bij de fiscus baart zorgen. VVD’er Wendy van Eijk vreest dat veel essentiële kennis en ervaring verloren zal gaan en wil weten welke onderdelen van de Belastingdienst het meest in de problemen dreigen te komen.

Kamerleden van verschillende partijen, waaronder Inge van Dijk (CDA), NSC-Kamerlid Folkert Idsinga, en GroenLinks-PvdA-Kamerlid Senna Maatoug, dringen aan op specifieke plannen van staatssecretaris Van Rij. De vraag om een masterplan werd gesteld door Idsinga, terwijl Maatoug wil weten welke maatregelen worden genomen als de benodigde 3250 fte dit jaar niet geworven kunnen worden.

Al langer zorgen

Het personeelstekort bij de Belastingdienst is al langer een punt van zorg. Recentelijk kwam de Algemene Rekenkamer met een rapport waaruit bleek dat de fiscus 400 extra medewerkers nodig heeft voor de inning van uitgestelde belastingschulden uit de coronatijd. In het jaarplan van de Belastingdienst wordt het tekort aan personeel als een topprioriteit beschouwd.

Uitdaging beheersbaar

In reactie op de zorgen uit de Kamer stelt Van Rij dat de uitdaging groot maar beheersbaar is. Hij benadrukt echter dat pas over enkele jaren, wanneer alle systemen zijn vervangen en de Belastingdienst grote hervormingen kan doorvoeren, de precieze risico’s duidelijk zullen worden. Voor nu is de fiscus in staat om het tekort aan te pakken. Van Rij benadrukt dat er actief wordt geworven en dat hijzelf lezingen geeft bij opleidingen om mensen enthousiast te maken voor een baan bij de Belastingdienst. Desalniettemin erkent de staatssecretaris dat het aantrekken van technisch personeel uiterst moeilijk is in de huidige arbeidsmarkt. “We weten allemaal dat het in deze krappe arbeidsmarkt een uitdaging is om ICT’ers aan te trekken”, aldus Van Rij.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top