Ga naar hoofdinhoud

Stichting BKR krijgt forse boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft verzuimd consumenten digitaal gratis toegang te geven tot hun gegevens in plaats van louter per post.

Ook beperkte BKR het aantal gratis inzageverzoeken tot een keer per jaar. Daarmee wierp de stichting te hoge drempels op voor inzage wat in strijd is met de privacywetgeving, besloot toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarom krijgt BKR een boete van 830.000 euro. De stichting is het oneens met de boete en stapt naar de rechter om de beslissing aan te vechten.

BKR verbeterde zijn werkwijze vorig jaar. De consumenten kunnen nu digitaal kosteloos bij hun gegevens. Dat die mogelijkheid eerder ontbrak, vindt de stichting geen schending. “Het blijkt niet duidelijk uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat het überhaupt verplicht is om digitaal inzage te faciliteren”, aldus de stichting. Bovendien gaf BKR naar eigen zeggen de voorkeur aan afhandeling per post, juist vanuit privacyoverwegingen. Bij een schriftelijke aanvraag was er een extra controle op de identiteit van de afzender mogelijk met een kopie van het paspoort, aldus de organisatie. Nu gaat de digitale identificatie via de banken.

Ook is het aantal momenten aangepast dat mensen per post hun persoonsgegevens kunnen inzien. BKR verdedigt zijn eerdere beleid met het argument dat consumenten normaliter met de frequentie van een keer per jaar hun gegevens opvragen. Daarnaast ging de organisatie “ruimhartig” om met de eventuele extra verzoeken.

De AP kreeg veel klachten van mensen die hun kredietgegevens wilden inzien maar op allerlei regels van BKR stuitten. Dat was voor de toezichthouder aanleiding om onderzoek te doen. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Een negatieve kredietregistratie kan gevolgen hebben voor het krijgen van een lening of hypotheek. Het is dus belangrijk om makkelijk en snel te kunnen nagaan welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en of dit op een goede manier gebeurt.”

BKR beheert gegevens over leningen en betalingsachterstanden in Nederland. Aan de hand van die gegevens kunnen kredietverstrekkers bepalen of ze iemand een lening verstrekken. Zo’n 11 miljoen mensen staan bij BKR geregistreerd.

Bron: Accountant Week

Back To Top