Ga naar hoofdinhoud

Personeelssubsidie vaak onbenut door administratie en onbekendheid

Bijna 40% werkgevers volledig onbekend met bestaan van tegemoetkomingen voor werknemers met een ‘status’.

Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut. Bijna 40% van de werkgevers weet niet eens van het bestaan ervan.

Dat blijkt uit het benchmark-rapport ‘Nieuwe regelingen, nieuwe risico’s’ van risico- en verzekeringsadviseur Aon.

Loonkostensubsidies alleen al kunnen een werkgever ruim 150.000 euro per langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer opleveren. Bijna de helft van de werkgevers zegt eerder iemand aan te nemen als hij daarvoor subsidie krijgt. Bijna tweederde (62%) van de organisaties heeft de afgelopen vijf jaar mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, maar slechts 38% maakt ook gebruik van de premiekortingen en subsidieregelingen.

Ruim 500 werkgevers deden mee aan het Aon-onderzoek naar de sociale zekerheid en risicoreductie bij de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Regelingen vaak complex
Een deel van de werkgevers (15%) geeft aan regelingen niet toe te passen omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen vragen aan nieuwe medewerkers. Met de invoering van Europese privacywetgeving (de AVG of GDPR) in mei dit jaar verwacht Aon dat deze drempel alleen maar hoger wordt. Ook de bijkomende administratie lijkt voor veel werkgevers een te hoge drempel voor het benutten van kortingen en subsidies. Ruim een kwart (26%) van de werkgevers geeft aan dat de administratieve lasten niet tegen de voordelen opwegen.

“Het aanbod aan werknemersregelingen is groot en de regelingen zelf zijn vaak complex,” zegt Koen Kerstens, Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. “Het is daarom goed denkbaar dat werkgevers de tegemoetkomingen laten liggen omdat hun prioriteiten elders liggen. Toch snijden werkgevers zichzelf daarmee in de vingers: loonkostensubsidies alleen al kunnen tienduizenden euro’s per langdurige zieke of arbeidsongeschikte werknemer opleveren.”

Bron: Accountantweek.nl

Back To Top