Ga naar hoofdinhoud

Ook onbelaste reiskostenvergoeding bij meerijden

Onlangs oordeelde gerechtshof Den Bosch dat het voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding door een werkgever niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist. Een belastingvrije vergoeding kan ook voor meerijden met iemand anders worden verstrekt.

Een bv exploiteert onder meer een bedrijf in schoolfotografie. De dagelijkse leiding van het bedrijf is in handen van een directeur. Die heeft onder meer werkzaamheden verricht met betrekking tot schoolfotografie. Hij heeft ter zake van deze werkzaamheden kilometers gereden, waarvoor door de bv aan hem een reiskostenvergoeding is verstrekt.

Het Hof acht aannemelijk dat de directeur ter zake van het vervoer inzake schoolfotografie kosten heeft gemaakt. Het Hof is voorts van oordeel dat onder ‘ander vervoer per auto’ als bedoeld in artikel 15b, lid 1, aanhef en onderdeel b, van de Wet LB 1964 elk vervoer moet worden verstaan dat per auto plaatsvindt en niet uitsluitend het vervoer per privéauto, zoals de Inspecteur heeft gesteld. Het is dus niet relevant of de reizen door de directeur zijn gemaakt met zijn eigen auto, dan wel dat hij is meegereden met een ander. De reiskostenvergoeding dient op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel a, van de Wet LB 1964 niet in de belastingheffing te worden betrokken.

Bron: AccountantWeek

Back To Top